<- Πίσω στη Μηχανογράφηση
DATASYNC - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Εμπορικές Επιχειρήσεις

<- Πίσω στη Μηχανογράφηση
DATASYNC - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Pegasus Εμπορικές Επιχειρήσεις
Η ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενδιαφέρομαι!

Το λογισμικό Pegasus σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με βάση υψηλού επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να καλύψει κάθε ανάγκη και διαδικασία που έχει ένας επιχειρηματικός οργανισμός.

Η επιλογή μίας εφαρμογής Pegasus ως Business software είναι μία επένδυση συγκριτικά χαμηλού κόστος με λοιπές λύσεις (value for money). Συνιστά την ιδανική εφαρμογή για ένα ευρύ φάσμα εταιριών όπως μικρές & πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες με σύνθετες απαιτήσεις, αλυσίδες καταστημάτων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ή μονάδες παραγωγής / τυποποίησης προϊόντων.

Το λογισμικό Εμπορικής Διαχείρισης Pegasus διακρίνεται για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

 • η αυτοματοποίηση των διαδικασιών με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης, η έγκαιρη παροχή της πληροφορίας για τη λήψη ορθών αποφάσεων
 • η ευελιξία και η επεκτασιμότητα ώστε με τη προσθήκη Modules να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης
 • σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας σχεδιασμένο με τη λογική της απλότητας ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες άμεσα και αξιόπιστα
 • το προσιτό κόστος κτήσης, τη fast start διαδικασία εγκατάστασης και την άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες παραμετροποίησης
 • η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες εξωστρέφειας με τη Globality λειτουργία που "απελευθερώνει" την Επιχείρηση στο web
 • η απουσία χρεώσεων ανά θέση εργασίας ώστε τίποτα να μην στέκεται εμπόδιο στην ανάπτυξη της εταιρίας σας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος  Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη γρήγορα και οικονομικά!


  Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη γρήγορα και οικονομικά!

  Καλέστε μας τώρα!